mineraler.Omega3kapslar.cap-probiotic

ζ

Normal diet och tillskott

De flesta av oss försöker att hålla en nyttig diet, vilket inte alltid är möjligt p.g.a. resor och arbete, eller bristande tillgång på råvaror av bra kvalité. Men även om vi äter efter senaste rön och lägger ner både tid och pengar på val av råvaror och tillagning så är inte alltid näringsinnehållet tillräckligt för en optimal funktion.

Innehållet av vitaminer, mineraler, enzymer etc. påverkas av produktionsfaktorer, lagring och tillagning och inte ens den morot som du möjligtvis har förmånen att dra upp i din egen trädgård är lika näringsrik som den som skördades för 50 år sedan enligt diverse studier ( beroende på utarmade jordar, förädlade sorter m.m.).

Vibrant Produce

Även mineralinnehållet i grönsaker, säd m.m. skiljer sej åt under ett år med riklig nederbörd respektive torka. Som du förstår så är inget av detta uppenbart när du fyller din matkorg med till synes fräscha grönsaker.

Förutom en förändrad kvalitet på våra livsmedel över tiden har det också skett en förvrängning från protein och växtprodukter med lågt GI, till en diet med större tyngdpunkt på snabbproducerade råvaror, oftast sädesprodukter.

Även det protein vi får i oss ser annorlunda ut idag ifrån att ha varit vildfångat byte, fisk och vilt, till att idag vara intensivt producerat växtprotein med en helt annan aminosyra-profil.(aminosyror är byggstenar till protein).

Följaktligen har innehållet även i massproducerade kött och fiskprodukter förändrats och ytterligare snedvridit intaget av omega-3-fettsyror.

horse-vild

Veterinärmedicin

Inom veterinärmedicinen är man mer konstruktiv och här har uppgiften vanligtvis varit att med foderval uppnå optimal friskhet för bästa produktionsekonomi. Man styr sålunda inte bara intaget av proteiner, utan i detalj proteinernas byggstenar, aminosyrorna, för att optimera bio-upptag och tillväxt.

Man tillskotterar mineraler och vitaminer för att ge hållbara skelett utan skador och man har även börjat utfodra med essentiella fettsyror (bl.a. omega-3) för att påverka tillväxt, fetthalt, sjukdomar, fertilitet och även i vissa fall för att öka näringsinnehållet i slutprodukten (exempelvis omeg-3-rika ägg).

Reguleringen av bl.a. antibiotika har drivit på användandet av probiotika och fiber i dieten med bättre mag/tarmfunktion och förbättrad tillväxt genom bl.a. förbättrat upptag av mineraler.

Sammanfattningsvis kan vi säga att veterinärmedicinen har kommit längre än våra livsmedelsföretag.

strategy

Strategiska tillskott – för att må bra

De områden som främst är intressanta att komplettera med tillskott (för människor) är:

  • Omega3kapslarOmega-3–fettsyror, främst med tillskott av DHA för optimal uppbyggnad av hjärna och syn, samt för att förbättra immunförsvaret, bra för hjärta och kärl m.m.
  • mineralerMineraler och vitaminer som i synergi bl.a. påverkar skelettuppbyggnad, enzymproduktion, tillväxt m.m.
  • cap-probioticProbiotika för att komplettera en diet bestående av processade livsmedel som inte förmår att kommunicera med vår tarm. Mat är information som kroppen lärt sig att tolka under årmiljoner, medan modern mat som t.ex. industriella transfetter, lurar kroppen, varvid sjukdomar utvecklas.