.

algatrium-logo

BrudyRetina 1,5 g

[Omega 3 tillskott]

En huvudbeståndsdel i BrudyRetina 1,5 g är den näringsrika ingrediensen DHA som stimulerar cellernas antioxidanter. BrudyRetina 1,5 g har samma struktur som naturlig olja – utvinns ur fisk – och därför anses den vara ett livsmedel när man intager den och kosmetika om den appliceras på huden. Av alla Omega 3 oljor på marknaden, innehåller BrudyRetina 1,5 g de högsta DHA-halterna.

Aging-man

.
Skyddar mot åldrande

defenceDess främsta egenskap jämfört med andra Omega-3-rika fettsyror är dess antioxidantkapacitet. DHA skyddar cellmembran och DNA från oxidation av fria radikaler. Fria radikaler är mycket reaktiva molekyler som påverkar cellsystem, som orsakar åldrande. DHA fungerar som ett naturligt försvar mot nedbrytande effekter av fria syreradikaler, bevarar cellstruktur och DNA mot för tidigt åldrande.

DHA verkar genom att öka den intracellulära koncentrationen av glutation, den viktigaste antioxidant av våra celler. Glutation fungerar som en första försvarslinje och upprätthåller systemet intakt. På detta sätt genererar produkten ett direkt skyddssystem för cellen.

Celler mättade med DHA kan nå en nivå av antioxidant produktivitetsnivån 300% högre än en normal cell.

Åldrande

Om man åldras med förnuft och vårdar sin hälsa så kan man håller sig frisk och alert långt upp i åldrarna. Åldrandeprocessen kan skjutas upp och risken för sjukdomar reduceras om man t.ex. ger kroppen och hjärnan den näring, vitaminer och mineraler som den behöver.

Vanliga hälsoproblem när man blir äldre:

 • Svag benstomme och smärta i lederna.
 • Trötthet, diabetes, högt eller lågt blodtryck
 • Hjärtproblem
 • Cancer
 • Demens

En sund kost och livsstil förebygger hälsoproblem och skjuter fram åldrandeprocessen.

Cellulär oxidation påverkar hudens åldrande

Cellulär oxidation (oxidativ stress av celler), en process som spelar stor roll för hudens åldrande.

Oxidativ stress försvagar hudcellerna.

Vår miljö, felaktig kost, föroreningar, solstrålning och cigarettrök generera fria radikaler i huden som kan verka destruktivt med varierande svårighetsgrad. Proteiner (såsom kollagen, elastin), cellulära membranlipider och DNA kan skadas, viket orsakar störningar som kan kan yttra sig som för tidigt åldrande. En viktig process för hudens åldrande är oxidativa skador på hudens celler som bidrar till deras degeneration. Vi bör därför skydda oss mot dem.

Motverka oxidativ stress, en orsak till för tidigt åldrande.

Genom oralt intag av DHA påverkas ALLA celler, inklusive hudens celler.

skin-old-young

Cellulär Oxidation

(oxidation som sker inne i cellerna)

Processen för oxidation i den mänskliga kroppen skadar cellmembran och andra strukturer, inklusive cellulära proteiner, lipider och DNA. När syre metaboliseras, skapar det ”fria radikaler” som stjäl elektroner från andra molekyler, vilket orsakar skador. Kroppen kan klara av vissa fria radikaler och behöver dem för att fungera effektivt.

Dock har en överbelastning av fria radikaler varit kopplade till vissa sjukdomar, däribland hjärtsjukdomar, leversjukdom och vissa cancerformer. Oxidation kan påskyndas av felaktig kost, stress, rökning, alkohol, solljus, föroreningar och andra faktorer som t.ex. vitamin- och mineralbrist.

Effekten av fria radikaler

Några av de degenerativa tillstånd som orsakas av fria radikaler innefattar:

 • Försämring av ögats funktion.
 • Ledproblem.
 • Skador på nervceller.
 • Acceleration av åldrandet.
 • Ökad risk för hjärt-kärlproblem.
 • Skador på DNA.